Chronogram 

Chronogram je nápis (nejčastěji latinský), jehož nápadně vyznačená velká písmena udávají jako římské číslice příslušný letopočet.
(Římské číslice: I = 1, U = V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000)

Např. v nápisu:
Caesar pIUs et IUstUs hanC statUaM ponIt
(čti: cézar pijus jú- hank pónyt)
česky: císař zbožný a spravedlivý pořizuje tuto sochu,

se skrývá letopočet 1223, neboť
součet římských číslic  C + I + U + I + U + U + C + U + M + I
převedeme na součet arabských číslic  100 + 1 + 5 + 1 + 5 + 5 + 100 + 5 + 1000 + 1
a jejich sečtením dostaneme výsledný letopočet 1223.

Příklady:

Tento program původně vznikl jako pomůcka při výuce dějepisu na ZŠ Dobřichovice v okrese Praha západ.
Optimalizováno pro 1024 x 768 pixelů, aktualizováno: 20.3.2009